ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองน้อย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองน้อย

31 กรกฎาคม 2019 0 By admin

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองน้อย

OTOP ได้รับมาตรฐาน ระดับ 5 ดาว ผ้าฝ้ายย้อมคราม กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ มีตลาดจําหน่ายสินค้า OTOP

ตลาดในการจัดจําหน่ายสินค้า OTOP ชุมชน ได้แก่

 ชุมชน มีศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 นอกชุมชน มีผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยประสานงานตามเครือข่ายในการจําหน่าย ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายย้อมคราม และเสื้อมัดย้อม
 ตลาดออนไลน์ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทางไลน์กลุ่มหนองน้อยนวัดวิถี และทางเฟสบุ๊ค สุนา ปั่นใจ

สานเปล

เปล ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับนั่งเล่นหรือนอนเล่น มีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักตัวได้ โดยผูกหรือแขวนกับส่วนที่แข็งแรง ทําจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หวาย ผักตบชวา ไม้ไผ่ หรือวัสดุสังเคราะห์ เช่น เส้นใยพลาสติก อาจย้อมสีแล้วนํามาจักสาน ถัก ผูกให้มีลวดลาย รูปแบบและขนาดต่างๆ ตาม ความต้องการ อาจประกอบด้วยวัสดุอื่นเพื่อให้เกิดความแข็งแรง มั่นคง และสวยงาม โดยมีนายทนงค์ เหาะเหิน เป็นประธานกลุ่มสานเปล

การจักสาน (ตะกร้าเล็ก, กระติบข้าวเหนียว)

การจักสาน เป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง และนับเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ได้ด้วย การจักสาน เป็นการนําวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสาน กันจนเป็นชิ้นงาน เช่น เสื่อ หรือภาชนะอื่นๆ เช่น ตะกร้า กระติ๊บข้าว หรือของใช้อื่นๆ มีนายเคน เหาะเหิน เป็นประธานกลุ่มจักสาน

ผ้าขาวม้าย้อมคราม

ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้มาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเป็นเพศชายสามารถใช้นุ่ง อาบน้ำ เช็ดตัว คลุมหัวกันแดด หรือทําเปลก็ได้ บ้างก็เรียกว่า “ผ้าเคียนเอว” ผ้าขาวม้ามีลักษณะเป็นผ้ารูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก เป็นผ้าสําหรับผู้ชายใช้นุ่งแบบลําลอง ความกว้างจึงเท่ากับระยะจากเอวถึงกลางหน้าแข้ง ความยาวเท่ากับระยะพันรอบตัวแล้วเหลือเศษอีกเล็กน้อย โดยมากทอเป็นลายตารางเล็กๆ นิยมใช้ด้ายหลายสี อย่างไรก็ตาม ผ้าสีเดียว ที่มีขนาดเท่ากับผ้าขาวม้าลาย ตารางหมากรุกแบบนี้หากนํามาใช้นั่งสําหรับผู้ชายก็นิยมเรียกผ้าขาวม้าเช่นกันผ้าขาวม้าในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นซึ่งคําว่าผ้าขาวม้าเป็นภาษาทางภาคกลางส่วนในภาคอีสานบางแห่งเรียกว่าผ้าแพร ซึ่งมักจะได้จากการทอด้วยเครื่องทอผ้าที่เรียกว่า กี่ และจะทอเป็นขนาดยาวประมาณ 20-30 เมตร ต่อการทอแต่ละครั้งแล้วจึงตัดแบ่งออกเป็นผืน ผืนละ 1 วา หรือ ประมาณ 1 เมตรครึ่ง ดังนั้น บางท้องถิ่นจึงเรียกว่าผ้าแพรวา เรียกตามความยาวของผ้าแต่ละผืนสีและลวดลายของผ้าขาวม้าจะแตกต่างกันไป ตามความนิยมของท้องถิ่นโดยทางภาคกลาง ผ้าขาวม้าจะมีลวดลายเป็นตาลายสก๊อต และของภาคอีสานจะเป็นแบบตาเล็กๆ โดยกลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติ มีนางสวัสดิ์ สายจันดี เป็นประธาน ได้นําผ้าขาวม้ามาย้อมคราม เป็นเอกลักษณ์ของคนสกลนคร

ลูกปะคบ

ลูกประคบ คือสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ที่ใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนํามาใช้ในการ รักษาหรือเพื่อช่วยในการไหลเวียนของโลหิต ต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาลูกประคบเรื่อยมา เพื่อประโยชน์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กระเป๋าผ้าคราม

การนําผ้าฝ้ายย้อมคราม มาแปรรูปเป็นกระเป๋าผ้าครามที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สวยงามโดยมีนางสุนา ปืนใจ เป็นประธาน

พรมเช็ดเท้า

ปัจจุบันพรมเช็ดเท้า กลายเป็นของตกแต่งบ้าน ที่ลูกค้าให้ความสําคัญไม่แพ้ของตกแต่งบ้านชิ้นใดในบ้าน ทําให้เราเห็นพรมเช็ดเท้าที่มีดีไซน์แปลกใหม่และโดนใจใครหลายคน และพรมเช็ดเท้ายังเป็นหนึ่งของแต่ง บ้านที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่ส่งออกได้