นวัตวิถี จังหวัด สกลนคร

นวัตวิถี จังหวัด สกลนคร

31 กรกฎาคม 2019 0 By admin

ประตูเมืองสกลนคร เป็นสานรวมใจไทสกล (Sakon Nakhon City Gate and Ruam Jai Thai Square) เดินทางเข้าสู่ตัวเอง
จากถนนสกลบ้านธาตุ อยู่บริเวณติตกับไฟแต่งหน้าโลตัส สกลนคร

 ประตูเมืองสกลนคร

เป็นสถานที่พัก ผ่อน ออกกําลังกายต่างๆ และ เป็นที่จุดนัดพบที่สะดวกที่หนึ่งอีกด้วย เป็นลานกว้างไว้ทําา กิจกรรมต่างๆของชาวสกลนคร และมีสะพานขอมซึ่ง เป็น สะพานประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่ง

 ภาพบรรยากาศ

 การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร