น้ำเม่า

น้ำเม่า

5 สิงหาคม 2019 0 By admin

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือในปัจจุบันคือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นับเป็นจุดเริ่มการก่อกำเนิดเกี่ยวกับเรื่องราวของเม่า ผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร ที่วันนี้ต้องบอกว่าได้กลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อ
รู้จักกันทั่วทั้งประเทศ
เม่า มะเม่า หมากเม่า หรือ เม่าหลวง เป็นผลไม้ที่เกิดขึ้นตามหัวไร่ปลายนา แต่เดิมนั้นเรียกได้ว่าไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแถบจังหวัดสกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และนครพนม โดยเฉพาะในพื้นที่ติดเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีต้นเม่าโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี ยังยืนต้นอยู่ เมื่อติดผล ผลอ่อนจะมีสีเขียว รสฝาดเปรี้ยว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีดำ ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ผลสุกเต็มที่ ที่มีรสเปรี้ยว ฝาด และหวานปนกัน น้ำคั้นที่ได้จากผลสุกเป็นสีม่วงแดงเข้ม ซึ่งเป็นสีของรงควัตถุ anthocyanin และทนทานต่อการเปลี่ยนสีในกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
และเมื่อ 16 ปีก่อน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง เมื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการศึกษาและนำเม่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำเม่าเข้มข้น ไวน์เม่า ซึ่งในส่วนไวน์เม่าของสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนครนั้น มีคุณภาพยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นในระดับนานาชาติ ได้รับเหรียญบรอนซ์ ในงาน BRUSSEL EUREKA 2001
ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
ด้วยสรรพคุณที่ผลเม่าสุกมีคุณค่าของสารอาหาร ที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายมนุษย์หลายชนิด และมีปริมาณสูงไม่แพ้ผลไม้ที่นิยมบริโภคกันทั่วไป ทำให้ผลิตภัณฑ์จากเม่าได้รับความสนใจ และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการขยายพื้นที่ปลูกเม่าในเชิงพาณิชย์ เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างมากมาย เช่น การขายต้นพันธุ์ น้ำเม่าแปรรูป อื่นๆ จนสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดสกลนคร ปีละไม่ต่ำ 100 ล้านบาท
ลักษณะทั่วไปของเม่า
เม่าจัดเป็นผลไม้ยืนต้นไม่พลัดใบ จัดอยู่ในวง Slilaginaceae สกุล Cganus Antidesma เจริณเติบโตเป็นต้นเดียว สูง 6 12 เมตร ออกดอกเป็นช่อและออกดอกเป็นช่วง เดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคม และผลจะสุกในเดือนสิงหาคมเดือนตุลาคม ผลสุกมีความหวานอยู่ในระดับ 12 21 องศาบริกซ์ ผลมีลักษณะค่อนข้างกลม ขยายพันธ์โดยอาศัยเมล็ด ตอนกิ่ง เสียบยอด
มะเม่าหลวง เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย โดยผลมะเม่าสุกจะมีสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นหลายชนิด เช่น มีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมากถึง 18 ชนิดจากทั้งหมด 20 ชนิด นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม เหล็ก สังกะสี และวิตามินต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี และยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรอีกที่ช่วยรักษาอาการต่างๆอีกด้วย
คุณค่าทางโภชนาการของผลมะเม่า ต่อ 100 กรัม

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.3.1 อย. เลขที่ ๔๗๒๐๑๗๔๙๒๐๐๑

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง เป็นภูมิปัญญาการแปรรูปวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์ผลไม้พื้นบ้านของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ให้ชุมชน จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 ผลเม่าสด
๒.๒.๒ น้ำตาล
๒.๒.๓ น้ำเปล่าสะอาด

ขั้นตอนการผลิต

1. คัดแยกเม่า แดง ดำ นำผลเม่ามาล้างน้ำให้สะอาด
2. นำผลเม่าที่ล้างน้ำสะอาด ชั่งตามสูตร เม่า ๒๐ กิโลกรัม (เม่าสุก ๑๔ กิโลกรัม ผสม เม่าแดง ๖
กิโลกรัม) นำไปปั้น นำเม่าที่บดมาเติมน้ำ 30 ลิตร นำไปเหวี่ยงแยกกาก แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง
3. เติมน้ำตาลทรายให้หวานได้ 1๕ บริค โดยใช้เครื่องวัดความหวาน
๔. ยกขึ้นตั้งไฟต้มอุณหภูมิ ๘๕

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต :วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ

ที่อยู่ 951 7 – – ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280

 ๐๘ ๗๒๒๑ ๑๐๐๖, ๐๘ ๙๐๑๑ ๗๘๙๔

 –

 otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต :วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ

ที่อยู่ 951 7 – – ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280

 ๐๘ ๗๒๒๑ ๑๐๐๖, ๐๘ ๙๐๑๑ ๗๘๙๔

 –

 otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ำผลไม้เหล่าเหนือ
บ้านเลขที่ ๙๕๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47280
3.2.2 ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอโคกศรีสุพรรณ
3.2.3 ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสกลนคร
3.2.4 top ซุปเปอรมาเก็ต ห้างโรบินสัน สกลนคร
3.2.5 บูธ otop ห้างโรบินสันสกลนคร
3.2.6 ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของ อจบ.สกลนคร
3.2.7 ร้านศูนย์ศิลปาชีพ ๙๐๔ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กรุงเทพฯ
3.2.8 โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี
3.2.9 งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า otop ของทางราชการ เอกชนจัด